Kontaktai

 

KVIEČIAME UŽEITI AR SUSISIEKTI

 

Kviečiame užeiti ar susisiekti ne tik tada, kuomet reikia pažymų ar sakramentinių patarnavimų, bet ir tuomet, kai:

– ieškote atsakymų į iškylančius tikėjimo klausimus;

– reikia pagalbos sprendžiant savo ar artimųjų dvasines problemas;

– norite tiesiog pasikalbėti su kunigu ar vienuole;

– stokojate maisto ar drabužių;

– jaučiate troškimą padėti ar patarnauti kitiems žmonėms;

– trokštate skaityti skaitinius ar savo balsu giesmėmis šlovinti Dievą;

– galvojate apie savo ar vaikų krikščionišką brandą;

– turite pasiūlymų ar pastabų parapijos kunigams ar grupelių vadovams;

– galite pagelbėti bažnyčios ir jos aplinkos priežiūros darbuose;

– mąstote kaip galėtumėt aktyviau įsijungti į mūsų Bažnyčios liturginį ir sielovadinį gyvenimą;

– tiesiog norite padėkoti tiems žmonėms, kurie mūsų parapijoje patarnauja kitiems…;

Laukiame Jūsų labai, bet prašome supratingumo, jeigu negalėtume iš karto priimti – kunigai ir kiti parapijos bendradarbiai turi nemažai įvairių darbų bei įsipareigojimų, kuriuos turi atlikti numatytu laiku. Tad esant galimybei, ragintume atvykti nurodytu priėmimo laiku arba dėl atskiro susitikimo laiko susitarti telefonu.

O TRUMPĄ ŽINUTĘ MUMS GALITE DABAR PARAŠYTI TIESIOG ČIA:
Dėl Laidotuvių patarnavimų, Ligonių sakramento, Išpažinties ar kitos dvasinės pagalbos į kunigus galite kreiptis bet kuriuo metu.

Dėl įvairių pažymų prašome kreiptis į parapijos referentę raštinės darbo metu.

PARAPIJOS RAŠTINĖ:

J. Čečiotos g. 8, LT-66227 Druskininkai

Trečiadieniais ir ketvirtadieniais: 11.00-13.00 val. ir 15.00-17.00 val. 

Mobil. tel. Nr.: +370 606 55568 (klebonas Mons. Žydrūnas)
Mobil. tel. Nr.: +370 617 00109 (referentė ses. Onutė)
El.paštas: mes@tikime.lt

Druskininkų šv. apaštalo Baltramiejaus (Ratnyčios) bažnyčia:

J. Čečiotos g. 1, LT-66227 Druskininkai (oficialus parapijos adresas)

Antradieniais – Sekmadieniais: prieš ir po Šventųjų Mišių

Parapijos klebonija:

J. Čečiotos g. 8, LT-66227 Druskininkai

Mobil. tel. Nr: +370 616 13468 (altaristas kun. Steponas)
Mobil. tel. Nr: +370 606 55568 (klebonas Mons. Žydrūnas)

Parapijos namai, bibliotekėlė ir parapijos „Caritas“:

J. Čečiotos g. 4 (I a.), LT-66227 Druskininkai

Pirmadieniais ir trečiadieniais: 12.00-13.30 val.
Parapijos namai atviri ir įvairių grupelių veiklos metu. 

Mobil. tel. Nr: +370 615 13461 („Carito“ vadovė Edita)
El.paštas: remeikiene.edita@gmail.com

Mobil. tel. Nr: +370 612 11245 (bibliotekėlės kuratorė Danutė)

Marijos tarnaičių kongregacijos seserys (II a.):

J. Čečiotos g. 4 (II a.), LT-66227 Druskininkai

Mobil. tel. Nr.: +370 617 00109 (namų vyresnioji ses. Onutė)
El.paštas: onute.raudoniute@gmail.com

Parapijos vaikų dienos centras „Džiugučiai“:

J. Čečiotos g. 8, LT-66227 Druskininkai (įėjimas iš kiemo pusės)

Antradieniais – penktadieniais: 09.00-13.00 val. ir 15.00-19.00 val.
Šeštadieniais: 15.00-19.00 val.

Mobil. tel. Nr: +370 645 55713 (projektų vadovė ses. Kristina)
Mobil. tel. Nr: +370 686 73879 (darželio vadovė Aksana)
El.paštas: pvdc.dziuguciai@gmail.com

 

Ieškoma