Sutvirtinimas

 

DIEVO ŽODIS:

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje  Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.

(Apd 2, 1–4)

MES TIKIME, KAD…

Sutvirtinimo sakramentas mus dar labiau atveria Šventosios Dvasios veikimui ir padeda atpažinti bei priimti Jos dovanas, kurias galime panaudoti dvasiniame savo ir bendruomenės augime.

Šventosios Dvasios patirtis

Sutvirtinimas sustiprina Krikšto malonę ir dar labiau sujungia su Bažnyčios bendruomene, apdovanoja pakrikštytąjį Šventąja Dvasia, Jos ypatinga jėga ir veikimu. Dar yra vadinamas brandos sakramentu, nes ateinanti jame Šventoji Dvasia kviečia krikščionį brandžiau gyventi savo tikėjimu, dar giliau jungtis su Bažnyčios bendruomene, labiau panašėti į Jėzų Kristų ir žodžiu bei darbu liudyti savo tikėjimą kitiems. Šventoji Dvasia įspaudžia mūsų sielose neišdildomą žymę, todėl šis sakramentas, kaip ir Krikštas, yra nekartojamas.

 

Esminė Sutvirtinimo apeiga yra pakrikštytojo asmens kaktos patepimas šventąja krizma, Sutvirtinimą teikiančiojo (ordinarinis sakramento teikėjas yra vyskupas) rankos uždėjimas ir tariami žodžiai: „Priimk Šventosios Dvasios dovanos ženklą“.

 

Sąlygos bei vidinės nuostatos, būtinos šiam sakramentui priimti:

Troškimas giliau išgyventi savo tikėjimą ir liudyti jį kitiems.

Reikia būti pašvenčiamosios malonės būklės, todėl, jei turime sunkią nuodėmę, reikia atlikti sakramentinę išpažintį.

 

Dvasiniai Sutvirtinimo sakramento vaisiai:

– Tikėjimo bei vienybės su Dievu ir Bažnyčia sustiprinimas.

– Įtraukimas į visavertį krikščionišką gyvenimą.

– Gaunamas Šventosios Dvasios antspaudas.

– Iš naujo atrandamos per Krikštą suteiktos Šventosios Dvasios dovanos.

– Gaunama reikiamų malonių savo tikėjimui paliudyti.