Šviesuoliai

 

DIEVO ŽODIS:

Jūs žemės druska. Jei druska išsidvoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka, ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.  Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno.  Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą, kad šviestų visiems, kas yra namuose.  Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje“.

(Mt 5, 13–16)

AŠ TIKIU, NES…

tikėjimas yra Dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas. Tikiu, nes negaliu netikėti, nes tai duotybė, kuri neleidžia mano širdies žvilgsniui užmigti, kuri padeda man pažvelgti ne tik į Dievą, bet ir savo vidų, leidžia augti ir skleistis net kančioje…

Švęsdami 2012 m. Šv. Baltramiejaus atlaidus, pagerbėme parapijos kaimų ir miesto šviesuolius, paprastus žmones, kurie gyvenimo pavyzdžiu, savo kasdienybe per įvairiausius gyvenimo išbandymus neša Šviesą, Tikėjimą, Viltį ir Meilę. Jų surinkome 22. Jiems įsteigėme nominaciją „Parapijos šviesuolis“, įteikėme specialius prizus. Pagal Ratnyčios pavadinimą Romas Ramanauskas pagamino iš medžio ratus. Į juos įdėjome rūpintojėlį. Norime, kad tai taptų tradicija. Po paskelbtų ir įteiktų nominacijų daugumos žmonių veidu riedėjo ašaros – kiekvieno jų gyvenimo perlai, o akyse blykčiojo padėkos Dievui žiburiukai. Tai išties nuostabu, kada žmogus savo gyvenime pasirinko Dievą ir Jo skleidžiama Šviesa ir Meile gali dalintis su kitais… Atlaiduose dalyvavo savivaldybės mero pavaduotoja Kristina Miškinienė. Ji kiekvienam šviesuoliui įteikė ir savivaldybės mero bei jos vardu pasirašytas padėkas. Buvo apdovanoti šie šviesuoliai:

 

– Irena ir Antanas Oleškevičiai iš Švendubrės,

– Irena Tankelevičienė iš Neravų,

– Monika Lukoševičienė iš Viečiūnų,

– Motiejus ir Marytė Jaskelevičiai iš Žiogelių,

– Jonas Kašalynas iš Grūto,

– Vytautas Kalėda iš Mašnyčių,

– Marytė Akstinienė iš Randamonių,

– Antanas Česnulis iš Naujasodės,

– Jonas Tertelis iš Jaskonių,

– Kostantė Rakauskienė iš Kermušijos,

– Ona ir Pranas Panebažiai iš Latežerio,

– Alfreda Pigagienė iš Cimakavo,

– Dana Janulevičienė iš Ratnyčios,

– Jonas Marcinonis iš Ratnyčios,

– Petras Janulevičius iš Ratnyčios,

– Antanas Viščinis iš Neravų,

– Alvydas Varanis iš Ratnyčios,

– Vida Giedraitienė, tikybos mokytoja,

– Eugenija Sidaravičiūtė, maldos už kunigus grupės dalyvė,

– Vida Šuliauskienė, „Motinos maldoje už vaikus“ grupės vadovė,

– Danutė Pūtienė, Rožinio maldos grupė vadovė,

– Marius Dovidauskas, patarnautojas.