Vienuolijos koplyčia

 

DIEVO ŽODIS:

Taip Jėzus dienomis mokydavo šventykloje, o naktis praleisdavo vadinamajame Alyvų kalne.  Ir nuo ankstyvo ryto visi žmonės rinkdavosi jo pasiklausyti šventykloje.

(Lk 21, 37–38)

AŠ TIKIU, NES…

tikėjimas yra Dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas. Tikiu, nes negaliu netikėti, nes tai duotybė, kuri neleidžia mano širdies žvilgsniui užmigti, kuri padeda man pažvelgti ne tik į Dievą, bet ir savo vidų, leidžia augti ir skleistis net kančioje… 

Vienuolinių namų globėjas yra kongregacijos įkūrėjas palaimintasis t. Honoratas. Svarbiausia vieta bendruomenės namuose yra koplyčia. Ji buvo pašventinta 2011 m. sausio 1 d.  Čia seserys susirenka kelis kartus per dieną asmeninei ir bendrai liturginei maldai, kuri pašvenčia Dievui visą darbo ir poilsio laiką, adoruoja Švenčiausiąjį Sakramentą. Seserys savo malda apima Bažnyčią, popiežių, parapiją, kunigus; meldžiasi už mirusiuosius, už nuodėmės pavergtus žmones, už geradarius, už taiką ir visomis intencijomis, kuriomis yra prašomos melstis.

Į koplyčią gali ateiti kiekvienas, kuris nori susitikti su Viešpačiu, pabūti tyloje, susikaupti maldai.