Klebonijos koplyčia

 

DIEVO ŽODIS:

Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug ženklų ir stebuklų.Visi jie vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje.  Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti. Žmonės juos labai gerbė.  Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų, įtikėjusių Viešpatį

(Apd 5, 12–14)

AŠ TIKIU, NES…

tikėjimas yra Dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas. Tikiu, nes negaliu netikėti, nes tai duotybė, kuri neleidžia mano širdies žvilgsniui užmigti, kuri padeda man pažvelgti ne tik į Dievą, bet ir savo vidų, leidžia augti ir skleistis net kančioje… 

 

Atsiprašome, šiuo metu informacija dar ruošiama.