Globėjo šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidai

Rugpjūčio 25d. (sekmadienį), švenčiant parapijos Globėjo šv. apaštalo Baltramiejaus atlaidus, 12.30 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo garbusis svečias arkivyskupas Lionginas Virbalas.

Į Druskininkų šv. Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos bažnyčią susirinko gausus tikinčiųjų būrys. Atvyko maldininkų ne tik iš gretimos parapijos, bet ir iš tolimųjų Švenčionių.

Susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio, kurį skaitė parapijos choro skaitovai Tomas ir Vaida, o psalmę giedojo Jonas.

Evangeliją paskelbė ir turiningą pamokslą pasakė svečias arkivyskupas Lionginas. Po tikėjimo išpažinimo visuotinės maldos kreipinius perskaitė Elvyra.

Po šv. Mišių buvo tradicinė procesija aplink bažnyčią. Po procesijos choras giedojo himną „Tave Dieve garbiname“, palaiminimas Švč. Sakramentu.
Arkivyskupui Lionginui nuoširdų AČIŪ tarė klebonas kun. Medardas, o parapijos atstovė Elvyra įteikė garbiajam svečiui rožių puokštę. Choras giedojo tradicinę „Apsaugok Aukščiausias…“ giesmę.