Šv. Mišios už „Džiugučius“

Liepos 28 d. 10.00 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo Druskininkų šv. Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos klebonas Medardas Čeponis, pakvietęs susirinkusius maldininkus melstis ne tik savomis intencijomis, bet ypatingai už parapijos vaikų dienos centro „Džiugučiai“ vadovus ir vaikus, kurie išvyksta į vasaros poilsio stovyklą.

Susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio. Pirmąjį skaitinį skaitė Greta, antrąjį Juta, o psalmę giedojo parapijos vaikų ir jaunimo choro „Džiugučiai“ nariai.

Evangeliją paskelbė ir trumpą pamokslą pasakė pats klebonas. Po tikėjimo išpažinimo buvo nešamos (atvežtos) atnašos: baidarė, vėliava, kuprinė, palapinė, širdelė ir atnašos liturgijai švęsti; duona ir Mišių taurė.

Po šv. Mišių ir iškilmingo palaiminimo, išvykstantiems į vasaros stovyklą „Džiugučių“ vadovams ir dalyviams klebonas palinkėjo ne tik džiugaus buvimo kartu, bet ir patiems dvasiškai bręsti ir padėti šiuo keliu eiti jauniesiems stovyklos dalyviams, kad Viešpats juos saugotų ne tik plaukiant Ūlos upe, bet ir įveikiant kasdienio gyvenimo pavojus ir sunkumus.

Telaimina gerasis Dievas visus kilnius sumanymus ir teišpildo jų troškimus…