Šv. Mišias aukojo profesorius kun. dr. VIDAS BALČIUS

Liepos 14d. 12,30 val. prasidėjo iškilmingos šv. Mišios, kurias aukojo svečias iš Romos, popiežiškojo universiteto Urbanianum profesorius kun. dr. VIDAS BALČIUS. Į Druskininkų šv. Baltramiejaus (Ratnyčios) parapijos bažnyčią susirinko gausus tikinčiųjų būrys. Atvyko maldininkų ne tik iš Kauno, bet ir iš tolimųjų Švenčionių.

Susirinkusieji klausėsi Dievo žodžio, kurį skaitė parapijos skaitovai, o psalmę giedojo parapijos vaikų ir jaunimo choro „Džiugučiai“ nariai.

Evangeliją paskelbė svečias kun. dr. Vidas Balčius, jis pasakė ir labai prasmingą homiliją (ją galite rasti šalia).

Po šv. Mišių padėkos žodį tarė naujasis klebonas kun. Medardas, o svečias padėkojęs už šiltą priėmimą ir nuoširdžias maldas…visus palaimino.