Profesorius dr. kun. VIDAS BALČIUS aukos Mišias

Liepos 14 d. (sekmadienį) 10 val. Mišias aukos ir pamokslą paskelbs Romos Popiežiškojo universiteto (Urbonianum) profesorius dr. kun. VIDAS BALČIUS.