Naujienos

Klebono sveikinimas

Broliai seserys, sveikinu Jus visus su Kristaus Gimimo švente! Minime didį mūsų išganymo įvykį – Dievas tapo žmogumi, vienu iš mūsų. Evangelija mums liudija, kad Juozapui su Marija esant Betliejuje, „prisiartino jai metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje.“ (Lk 2, 6 – 7).

Šiandien Viešpats beldžiasi į mūsų širdies duris. Tegu neras jų uždarytų. Įsileiskime ateinantį Kristų į savo gyvenimus. Tegu jam atsiranda vietos mūsų širdyse, mūsų kasdienybėje. Priimkime jo atneštą ramybę ir džiaugsmą!

Nuoširdžiai kviečiu šv. Kalėdas švęsti kartu. Laukiame Jūsų visų Kalėdų laikotarpio šv. Mišiose.

kun. Žydrūnas Vabuolas

Druskininkų (Ratnyčios) šv. ap. Baltramiejaus parapijos klebonas

Pamaldų tvarką švenčių metu galite rasti čia