Skaitovai

 

DIEVO ŽODIS:

Ir štai bevažiuojąs etiopas eunuchas, Etiopijos karalienės Kandakės dvariškis,viso jos iždo valdytojas. Jis buvo atvykęs į Jeruzalę pasimelsti,  o dabar keliavo namo ir, sėdėdamas savo vežime, skaitė pranašą Izaiją.  Dvasia tarė Pilypui: „Prieik ir laikykis greta šito vežimo“.  Pribėgęs Pilypas išgirdo eunuchą skaitant pranašą Izaiją ir paklausė: „Ar ir supranti, ką skaitąs?“  Šis atsiliepė: „Kaip galiu suprasti, jei man niekas nepaaiškina?!“ Ir jis pakvietė Pilypą lipti į vežimą ir sėstis šalia.

(Apd 8, 27–31

MES TIKIME, NES…

Jėzus yra prisikėlimas ir gyvenimas.

Skaitovai

Mūsų misija

Skaityti Šventojo Rašto skaitinius per Šv. Mišias.

 

Istorija

Siekiant, kad bažnyčios liturgijoje Šv. Raštas būtų tikėjimo pagrindas Dievo žodžio klausytojams, stengiamasi Šv. Rašto skaitinių tekstus skaityti tik atidžiai pasiruošus, kad būtų gerai suprantami kiekvienam Bažnyčios lankytojui. Tuo tikslu klebonas Žydrius Kuzinas pakvietė keletą parapijiečių pabandyti skaityti Dievo žodžio skaitinius. Netrukus buvo įkurta Dievo žodžio skaitovų grupelė.

 

Ką veikiame

Šv. Mišių Žodžio liturgijoje skaito susirinkusiai bendruomenei Šventojo Rašto skaitinius. Bažnyčios liturgijoje Šv. Raštas yra tikėjimo pagrindas Dievo žodžio klausytojams, todėl skaitinių tekstai skaitomi tik atidžiai pasiruošus, kad būtų aiškiai suprantami kiekvienam Bažnyčios lankytojui.

 

Susitikimai vyksta

Pagal susitarimą parapijos namuose arba klebonijoje.

 

Grupelės atsakingasis

Tomas Janavičius, tel: +3706 561 2487