Sumos choras

 

DIEVO ŽODIS:

Ūmai prie angelo atsirado gausi dangaus kareivija. Ji garbino Dievą, giedodama: „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė jo mylimiems žmonėms!“

(Lk 2, 13–14)

MES TIKIME, NES…

Jis dovanojo mums balsą, klausą, suteikė galimybę šlovinti ir davė laisvę savo gyvenimo kelyje rinktis tai, kas mums patinka. Jis lydi mus visada, kai mums gera ar liūdna, o kai prašome, visada išgirsta. 

Savo balsais šlovinam Dievą

Mūsų misija

Giedoti Sekmadienio 12:30 Šv. Mišių metu.

 

Istorija

Atnaujintos sudėties Sumos choras savo veiklą pradėjo 2011 metų vasario pabaigoje.

 

Ką veikiame

Sumos choro pagrindinė funkcija – giedoti sekmadienio 12.30 šv. Mišių metu. Repetuodami tobuliname giedojimo įgūdžius, plečiame giesmių repertuarą, giedame lietuvių ir lotynų kalbomis. Kartu švenčiame įvairias kalendorines, bažnytines ar choro narių šventes. Pakviesti giedame ir aplinkinių parapijų bažnyčiose.

 

Susitikimai vyksta

Repeticijos vyksta vieną kartą per savaitę pagal tarpusavio susitarimą 19.15 val.

 

Grupelės atsakingasis

Rita Paliaukienė tel: +3706 569 4211