Patarnautojai

 

DIEVO ŽODIS:

Moteris tad pasiliko namie ir žindė savo sūnų, kol jo nenujunkė.  Kai nujunkė, ji pasiėmė jį drauge su treigiu jaučiu, efa miltų bei vynmaišiu vyno ir, nors jis buvo dar labai jaunas, atvedė jį į VIEŠPATIES Namus Šilo’e.  Atnašavę jautį, jie nuvedė berniuką pas Elį.  „Prašyčiau atleisti, mano viešpatie! Kaip tu esi gyvas, mano viešpatie, aš esu ta moteris, kuri čia tavo akivaizdoje stovėjo, melsdamasi VIEŠPAČIUI.  Dėl šito berniuko aš meldžiausi. VIEŠPATS man suteikė, ko iš jo prašiau.  Todėl aš savo ruožtu skolinu jį VIEŠPAČIUI. Kol gyvas, jis bus paskolintas VIEŠPAČIUI“.

Ir ji paliko jį ten VIEŠPAČIUI.

(1 Sam 1, 23–28)

MES TIKIME, NES…

norime sekti Viešpačiu ir Jam tarnauti.

Sekmadieniais aš ministrantas

Mūsų misija

Tobulinti patarnavimo įgūdžius, užsiimti naudinga veikla ir gilinti tikėjimo žinias.

 

Istorija

2009 m. į parapiją atvykus dabartiniam klebonui kun. Žydriui Kuzinui patarnautojų mūsų bažnyčioje beveik nebuvo. Todėl klebonas ėmė kviesti vaikus nebijoti ir ateiti patarnauti. 2010 m. sausio 10 d. įkurta patarnautojų grupelė „Sekmadieniais aš ministrantas“, ją sudarė vos 4 patarnautojai. Jos koordinatoriumi iš pradžių buvo pats klebonas, vėliau šias pareigas perdavė Mariui Dovidauskui – dabartiniam patarnautojų koordinatoriui.

 

Ką veikiame

Per šiuos gyvavimo metus patarnautojai stengėsi įsijungti į įvairią veiklą. Dvejus metus iš eilės per adventą jie kepė įvairiausius kepinius. Juos dalindami jie rinko aukas, o už jas pirko žaislus, kuriuos padovanojo nepasiturinčių šeimų vaikams. Verbų sekmadieniais parapijiečiai galėdavo pasidžiaugti patarnautojų gamintomis verbomis. Taip pat kiekvieną vasarą visi dalyvauja patarnautojų stovyklose, žygiuose ir išvykose.

 

Susitikimai vyksta

Kas antrą šeštadienį 15 val. parapijos namuose.

 

Grupelės atsakingasis

Marius Dovidauskas, tel: +3706 922 6641