Procesijų dalyviai

 

DIEVO ŽODIS:

Jie atvedė asilę su asilaičiu, apdengė juos savo apsiaustais, o Jėzus užsėdo ant viršaus.  Didžiausia minia tiesė drabužius jam ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas.  Iš priekio ir iš paskos einančios minios šaukė „Osana Dovydo Sūnui! Garbė tam, kuris ateina Viešpaties vardu! Osana aukštybėse!“

(Mt 21, 7–9)

MES TIKIME, NES…

tikėjimas yra Dievo dovana man, kuri leidžia judėti į priekį, kuri padeda pastebėti, kad pasaulis yra nuostabus ir Dievo kūrybos palytėtas. Tikiu, nes negaliu netikėti, nes tai duotybė, kuri neleidžia mano širdies žvilgsniui užmigti, kuri padeda man pažvelgti ne tik į Dievą, bet ir savo vidų, leidžia augti ir skleistis net kančioje…

Procesijų dalyviai

Šventinėje procesijoje aplink bažnyčią, gaudžiant bažnyčios varpams, barstomos gėlės, tikintieji neša kryžių, žvakes, puošniai siuvinėtas vėliavas, baldakimą, giedamos procesijų giesmės.