Šeimos


DIEVO ŽODIS:

Rašau jums, vaikeliai:

jo vardu atleistos jums nuodėmės. Rašau jums, tėvai, nes jūs pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios.Ir jums, jaunuoliai, rašau, nes jūs nugalėjote piktąjį. Parašiau jums, vaikeliai, nes jūs pažįstate Tėvą. Parašiau ir jums, tėvai, nes pažįstate tą, kuris yra nuo pradžios. Ir jums, jaunuoliai, tai parašiau, nes jūs tvirti ir laikosi jumyse Dievo žodis, ir jūs nugalėjote piktąjį.

(1 Jn 2, 12–14)

MES TIKIME, NES…

Dievas yra tarp mūsų ir mes norime išspręsti savo problemas. 

 

Mūsų misija

Padėti šeimoms geriau susipažinti, išmokti diskutuoti, padėti šeimoms palaikyti vienai kitą. Taip pat svarbu spręsti šeimoje kylančias problemas ne vieniems, dvasiškai ir žmogiškai augti drauge su kitais, išreikšti save, rasti bendraminčių ratą, palaikyti vienas kitą, rūpintis vidiniu šeimos gyvenimu, drauge mestis, dalytis mintimis apie tikėjimą ir išgirsti kitus, gauti ir duoti palaikymą tikėjimo kelyje.

Istorija

2013 m. spalio mėnesį įvyko pirmas grupelės susitikimas. Grupelei įsikurti padėjo VA Šeimos centro bendruomenių koordinatorė Vijoleta Vitkauskienė ir mūsų parapijos klebonas.

Ką veikiame

Susirinkę pasimeldžiam ir imam nagrinėti kokią nors temą, pvz., tvirti santuokos pamatai, atleidimas, išsikalbėjimas šeimoje, bendra sutuoktinių malda ir t. t. Žiūrėjome „Per juokus į geresnę santuoką“, klausėmės psichologo Algio Petronio paskaitos apie atleidimą šeimoje, kvietėme sutuoktinius lektorius iš kun. J. Kentenicho šeimų akademijos, fokoliarų.

Susitikimai vyksta

Grupelė renkasi kartą per mėnesį klebonijoje pagal susitarimą.

Kontaktai

Rita Paliaukienė, tel: +3706 569 4211