Jaunimo choras

 

DIEVO ŽODIS:

Kristaus žodis tegyvuoja jumyse vaisingai. Mokykite ir raginkite vieni kitus visokeriopa išmintimi; su dėkinga širdimi giedokite Dievui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.  Ir visa, ką tik darytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per jį dėkodami Dievui Tėvui.

(Kol 3, 16–17)

MES TIKIME, NES…

tai suteikia prasmę.

Mūsų misija

Šlovinti Viešpatį nuostabiomis giesmėmis!

Istorija

Jaunimo chorelis parapijoje atsirado kunigo Žydriaus Kuzino iniciatyva. Jis pakvietė moksleives Neringą ir Astą į dainų ir giesmių stovyklą, po kurios paskatino jaunimo chorelį kurti savo parapijoje. Šią idėją palaikė ir tuo metu „Alfa“ kursą lankę kiti mūsų parapijos jaunimo nariai.  Taigi susibūrėme ir pirmus trejus metus choreliui vadovavo Tomas Bernatavičius bei Asta Galbogytė. Vėliau daliai jaunimo narių išvykus į kitus miestus studijuoti, paskutinius dvejus metus chorelį palydi Asta Galbogytė, o giesmėmis Viešpatį šlovina maždaug dešimties žmonių chorelis.

Ką veikiame

Penktadieniais renkamės repetuoti ir giedame du kartus per savaitę šventosiose Mišiose. Chorelyje yra nemažai jaunimo narių, grojančių įvairiais instrumentais, todėl įvairiomis savaitės dienomis (vasaros metu) grupelės nariai šlovina Viešpatį balsams pritardami pianinu, gitaromis, barškučiais.
Taip pat vykstame į kitas parapijas, įvairius renginius. Patys rengiame šlovinimus, adoracijas jaunimui ir visai bažnyčios bendruomenei.

Susitikimai vyksta

Penktadieniais repeticija 19.15 val. bažnyčioje.

Šv. Mišiose giedame ketvirtadieniais 18:30 val. ir sekmadieniais 10:00 val.

Grupelės atsakingoji

Ieva Balkutė, tel: +3706 285 0066